Bli mer effektiv

Få ett naturligt arbetsflöde med Mediastream
Mediastream Illustration

Varför Mediastream?


En byrå med flertalet kunder kan väldigt lätt tappa fokus när kundbasen växer och det är mycket information att hålla reda på.

Mediastream skapades för att bli den kompletta plattformen som ger hela teamet vad som behövs för att alltid kunna jobba mot sina mål utan distraktioner med ett naturligt arbetsflöde.

Allt detta möjliggörs med vår projekt- och ärendehantering, CRM, ekonomisk översikt, skräddarsydda rapporter och mycket mycket mer.

Hela teamet kan vara med


Alla i personalstyrkan får ut något av Mediastream. Från sälj till planering till utförande till resultat och ekonomi.

Skapat av och för byråer


För att få det bästa verktyget på marknaden har vi tagit hjälp av de som jobbar i branschen och som vet vad de behöver.

Projekt- och ärendehantering


Med många projekt och ärenden som ska göras är det viktigt att ha ordning och struktur.

Genom att koppla allt till respektive kund och även vem som ska utföra det får alla därmed en egen personlig att göra-lista som visar startdatum, deadlines och stadiet projektet är i.

CRM


CRM (Content Relationship Management) kan lätt kännas som det tar för mycket tid och blir mycket administration istället för att fokusera på kundrelationen.

Med Mediastream behöver endast möten bokas in för hand medan förnyelser och säljbudget genereras automatiskt i den personliga att göra-listan under resans gång.

Ekonomisk Översikt


Det är viktigt att budgeten följs och inte övertrasseras när till exempel externa inköp av tjänster eller varor ska göras.

Genom att koppla fakturor och inköp till projekt och kund skapas det i Mediastream en översikt på både kund- och projektnivå som gör att det snabbt går att se vad som behöver göras.

Skräddarsydda rapporter


Det är väldigt tidskrävande att till exempel varje vecka eller månad visa alla kunder hur det har gått med marknadsföringen, facebooksidan eller hemsidan.

Därför går det i Mediastream skapa egna skräddarsydda mallar för de rapporter som kunderna ska se. Dessa går sedan att schemalägga med alternativ för att attestera innan de går ut till kund.

Vill du veta mer?


Om du bokar en demo får du chansen att se Mediastream med egna ögon och möjligheten att testa på egen hand.


Boka demo